Glavni cilj je pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj.
Namesto, da bi se odpravili od doma v službo, od tam naprej po nakupih in potem k prostočasnim aktivnostim, gremo ponavadi v službo in domov, potem zopet od doma po nakupih, itd.
V vse bolj tehnološko modernem, a onesnaženem svetu, se ruši ravnovesje med človekovo biološko naravo in okoljem. Škoda, ki jo povzročamo sočloveku in naravi raste mnogo hitreje kot njuna korist.
S spremembo načina mobilnosti je povezano nižanje stroškov, saj s prehodom na bolj »ekološko naravnane« načine v večini primerov zmanjšamo tudi stroške.
Ohranimo naravo
Vstop za registrirane uporabnike
Uporabnik:
Geslo:
Si nov uporabnik ? Klikni tukaj.

Ohranimo naravo

V sodobni, pretežno industrijski družbi se pojavlja veliko ekoloških problemov. Nekateri med njimi so že tako veliki, da lahko govorimo o ekološki družbeni krizi, ki jo je mogoče ublažiti le z družbenim ukrepanjem in spremembo družbenih odnosov.

V vse bolj tehnološko modernem, a onesnaženem svetu, se ruši ravnovesje med človekovo biološko naravo in okoljem. Škoda, ki jo povzročamo sočloveku in naravi raste mnogo hitreje kot njuna korist.

Temeljne vzroke sedanje onesnaženosti lahko pripišemo:

  • vplivom novih tehnologij (nasprotno od vplivov na naravno okolje)
  • pospešeni rasti prebivalstva
  • rasti raznovrstnosti in obsega človekovih potreb
  • rasti urbanizacije
  • specifičnosti družbenih odnosov, produkcijskemu načinu, v katerem se vzajemno povezujejo vsi drugi vzroki