Glavni cilj je pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj.
Namesto, da bi se odpravili od doma v službo, od tam naprej po nakupih in potem k prostočasnim aktivnostim, gremo ponavadi v službo in domov, potem zopet od doma po nakupih, itd.
V vse bolj tehnološko modernem, a onesnaženem svetu, se ruši ravnovesje med človekovo biološko naravo in okoljem. Škoda, ki jo povzročamo sočloveku in naravi raste mnogo hitreje kot njuna korist.
S spremembo načina mobilnosti je povezano nižanje stroškov, saj s prehodom na bolj »ekološko naravnane« načine v večini primerov zmanjšamo tudi stroške.
Pro.Motion - Pelji.Me
uporabni linki
Vstop za registrirane uporabnike
Uporabnik:
Geslo:
Si nov uporabnik ? Klikni tukaj.

Kaj lahko naredimo ?

Glavni cilj je zmanjšati preferenčno pozicijo osebnih avtomobilov in povečati privlačnost alternativ trajnostnega transporta ter zmanjšati število voženj. Glavna ciljna skupina so stanovalci.

Projekt PRO.MOTION se bo osredotočil na izbrano okolico. S pilotnimi primeri v 13-tih državah bomo v stanovanjskih področjih poskušali izboljšati stanje na področju trajnostnega transporta. V sklopu tega bo projekt PRO.MOTION integrirano pristopil k izboljšanju dejanskih pogojev kot npr. infrastrukturnega planiranja ali organizacijskih ukrepov, mreže pešcev ali povezav med kolesarji v okoliških krajih.

Med populacijo se pojavlja potreba po spremembi dojemanja o energetski učinkovitosti transporta. Z individualnim mobilnim svetovanjem ali skupnimi delavnicami bomo demonstrirali osebne koristi za subjekte.

Motiviranje in informiranje posameznikov (zanimanje za spremembe pri obstoječih in potencialnih uporabnikih) za preizkušanje energetsko učinkovitih načinov transporta in mobilnih servisov (npr. načrti voženj, pregled skupnih voženj z avtomobili, organizirani javni transport) ter s tem doseganje sprememb pri obnašanju v transportu.

Projekt PRO.MOTION se osredotoča predvsem na ključne akterje v mobilnosti in stanovanjskem sektorju. Natančneje na gradbena podjetja, podjetja za upravljanje z nepremičninami, lokalne oblasti, javna transportna podjetja, najemniška združenja, gospodarske/energetske in prostorske oblikovalce. Glavna naloga projekta PRO.MOTION je ozaveščanje o prednostih transporta in stanovanjskega sektorja. Ugodnosti za ključne akterje so npr. oblikovanje novih servisov za podjetja za upravljanje z nepremičninami ali znižanje konstrukcijskih stroškov za nove gradnje in obnavljanja.