Glavni cilj je pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj.
Namesto, da bi se odpravili od doma v službo, od tam naprej po nakupih in potem k prostočasnim aktivnostim, gremo ponavadi v službo in domov, potem zopet od doma po nakupih, itd.
V vse bolj tehnološko modernem, a onesnaženem svetu, se ruši ravnovesje med človekovo biološko naravo in okoljem. Škoda, ki jo povzročamo sočloveku in naravi raste mnogo hitreje kot njuna korist.
S spremembo načina mobilnosti je povezano nižanje stroškov, saj s prehodom na bolj »ekološko naravnane« načine v večini primerov zmanjšamo tudi stroške.
Pro.Motion - Pelji.Me
uporabni linki
Vstop za registrirane uporabnike
Uporabnik:
Geslo:
Si nov uporabnik ? Klikni tukaj.

Izračun izpustov CO2

V svetu dandanes vsak človek prispeva toliko izpustov CO2, da preseže količino dveh ton na leto, ki jo je narava sposobna nevtralizirati v enem letu. Povprečno se v razvitem svetu v zrak izpusti približno 11 ton CO2, v ZDA kar 20 ton na posameznika, vsak Slovenec pa v okolje vsako leto izpusti okoli 8 ton CO2.

Ker CO2 predstavlja približno 80 odstotkov emisij toplogrednih plinov, ki v največji meri prispevajo k podnebnim spremembam, si s spletnim kalkulatorjem izračunaj svoj lasten izpust CO2 v prometu in pri tem nastali strošek:

Vas zanima, koliko stroškov imate s prevozom ?