Glavni cilj je pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj.
Namesto, da bi se odpravili od doma v službo, od tam naprej po nakupih in potem k prostočasnim aktivnostim, gremo ponavadi v službo in domov, potem zopet od doma po nakupih, itd.
V vse bolj tehnološko modernem, a onesnaženem svetu, se ruši ravnovesje med človekovo biološko naravo in okoljem. Škoda, ki jo povzročamo sočloveku in naravi raste mnogo hitreje kot njuna korist.
S spremembo načina mobilnosti je povezano nižanje stroškov, saj s prehodom na bolj »ekološko naravnane« načine v večini primerov zmanjšamo tudi stroške.
Pro.Motion - Pelji.Me
uporabni linki
Vstop za registrirane uporabnike
Uporabnik:
Geslo:
Si nov uporabnik ? Klikni tukaj.

Energetsko učinkovita mobilnost za vse

Maja 2010 je Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju z 19 partnerji iz 14 držav Evropske Unije pristopila k izvajanju 3-letnega projekta ISEMOA (»izboljšanje celotne verige energetsko učinkovite mobilnosti za vse«), ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa IEE.

Namen projekta ISEMOA je pomoč lokalnim in regionalnim oblastem, da se poveča energetska učinkovitost v prometu, z izboljšanjem dostopa celotne verige mobilnosti »od vrat do vrat« in da se s tem omogoči državljanom ter turistom kot tudi osebam z omejeno mobilnostjo, da spremenijo svoj življenjski slog ter zmanjšajo odvisnost od uporabe osebnega avtomobila. Poleg tega bo boljša dostopnost javnih prostorov in javnega transporta povečala kakovost in privlačnost javnega prevoza ter prispevala k povečanju varnosti za pešce in kolesarje.


Glavni rezultati projekta: izdelava treh kakovostnih shem mobilnosti ISEMOA, prilagojene občinam, mestom in regijam, ki bodo vključevale standardizirana delovna gradiva za lokalne / regionalne interesne skupine ter navodila za revizorje, ki bodo vodili proces upravljanja kakovosti.

Za pripravo shem ISEMOA v skladu s potrebami interesnih skupin je projekt osredotočen na trajno sodelovanje vseh relevantnih interesnih skupin (osebe z omejeno mobilnostjo, svetovalna mesta, lokalni / regionalni organi, ...). Razvoj shem ISEMOA je iterativen proces, saj jih bodo najprej izvedli v 15. testnih mestih po vsej Evropi in šele nato sledi implementacija, že izboljšanih shem pri interesnih skupinah, v skladu s povratnimi informacijami iz testnih mest.


Z vsemi temi ukrepi bo projekt ISEMOA bistveno prispeval k povečanju varčevanja z energijo v prometu.


Več informacij o projektu lahko najdete na www.isemoa.eu.